GPC Repairing & Parts    Uw zaak voor PC's, PC-herstelling en -onderdelen voor de doe-het-zelver
Nederlands 
  Home
Verkoopsvoorwaarden Teruggaverecht Garantie Verzendwijzen en -kosten Contact
  Producten
PC-HERSTELLING
  Extra
Promoties
Links

 

 

VerkoopsvoorwaardenGelieve uw offerte binnen de 8 dagen te betalen aub, zoniet beschouwen wij uw order als niet-bestaande en zijn wij geen levering verplicht.
Uw bestelling wordt onmiddellijk na ontvangst van de betaling opgestuurd.

De consument heeft het recht aan de onderneming mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed of op het sluiten van de dienstenovereenkomst.

Indien er toch een factuur opgesteld wordt, dient deze binnen de 8 dagen betaald te worden.
Bij laattijdige betaling is er van rechtswege en zonder ingebrekestelling een schadevergoeding van 10% verschuldigd, met een minimum van 50 euro. Hierbovenop worden 10% nalatigheidsinteresten per jaar aangerekend.
Deze kosten kunnen nog verhoogd worden met alle verdere kosten die gemaakt worden om de betaling te bekomen, zoals incassokosten, gerechtskosten, kosten voor juridisch advies, enz.
Geleverde goederen blijven eigendom van GPC tot algehele betaling.

De carry-in garantie geldt enkel voor goederen en werkuren, niet voor software, en bedraagt 1 jaar.  Valt buiten garantie: stroomstoot, bliksem, softwareprobleem, beschadiging, enz. Gebreken voortvloeiend uit overdreven of abnormaal gebruik, nalatigheid, verkeerd onderhoud, ondeskundigheid, ... van de gebruiker.

GPC kan nooit verantwoordelijk gesteld worden voor gegevensverlies. Alle klachten dienen binnen de 8 dagen na levering per aangetekende brief meedegedeeld te worden. Bij eventuele geschillen zijn enkel de rechtbanken van Ieper bevoegd.
 
Winkelwagen
Aantal Product
Winkelwagen
Aanbiedingen
 
Herstelling van een PC
Herstelling van een PC